Lisää meistä

Keitä osuuskuntalaiset ovat?

Osuuskunnassa kehitetään ja myydään tällä hetkellä esiintyvän musiikin, musiikkiteknologian, tanssin sekä kädentaitojen palveluja. Osuuskunnassa on tarjolla myös kausituotteita, kuten esimerkiksi kesän 2020 Puutarhan parhaaksi -palvelu. Osuuskunta Liven jäseneksi voivat liittyä Ammattiopisto Liven opiskelijat ja opistosta jo valmistuneet henkilöt sekä Invalidisäätiön muiden palveluiden asiakkaat.   Jäsenyydelle ei ole ajallista rajoitetta. Laita meille viestiä jos olet kiinnostunut jäsenyydestä tai muutoin toiminnasta! Lue lisää jäsenistämme blogista!

Miten osuuskunta toimii?

Osuuskunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää osuuskunnan kokous, jossa jokaisella osuuskunnan jäsenellä on yksi ääni. Osuuskunnan kokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Osuuskunnan kokous valitsee vuosittain osuuskunnalle hallituksen, joka vastaa osuuskunnan hallinnosta. Ammatinharjoittamisessa eri aloilla on omat ammattitiiminsä, jotka kehittävät ammattialueensa tuotteita ja palveluja. Lisäksi osuuskunta kehittää eri alojen yhteisiä tuotteita ja palveluja asiakkaidensa erilaisia tarpeita ajatellen. Osuuskunta on voittoa tavoittelematon yritys, jonka päätarkoitus on jäsentensä elinkeinonharjoittamisen tukeminen sekä yhdenvertaisen työelämän puolesta toimiminen. Osuuskunta Live Flow on osa Invalidisäätiötä.

Osuuskunta työnantajana

Osuuskunta myy osuuskunnassa kehitettyjä tuotteita ja palveluja niin, että jäsenet saavat niistä itselleen palkkaa. Jäsenen kanssa tehdään työn tekemistä varten työsopimus. Osuuskunta pyrkii tarjoamaan sopivaa työtä tekijälleen niin, että jokainen saa itse vaikuttaa tekemänsä työn sisältöön. Työn merkityksellisyys ja yhteiskunnallinen osallisuus ovat osuuskunnan toiminnassa tärkeitä arvoja.

LiveFlow

Yhdessä tekemällä syntyy hyviä tarinoita.

Tilaamalla meiltä tuet yhdenvertaista työelämää.

Osuuskunta Live Flow on osa Invalidisäätiötä.

Osuuskunta Live Flow
Käyntiosoite:
Kiannonkatu 2
02650 Espoo
www.liveflow.fi
info@liveflow.fi
Y-tunnus: 3087624-9